ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ TMMOB

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

08 AĞUSTOS 2022, PAZARTESİ   

35

ÜYE İŞLEMLERİ

 

Üyelik İşlemleri:

Türkiye`deki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanlar için gerekli belgeler:

• Diploma ve Mezun Belgesi (E-Devlet sisteminden karekodlu olacak )

• Nüfus Cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (T.C. kimlik no`lu olacak)

• 1 adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir)

• Kimlik ücreti 60.-TL (2022 yılı için),

• Üyelik işlemleri için bizzat başvurunun (vekaletle üyelik başvurusu kabul
   edilmemektedir) Şubelerimize/Temsilciliklerimize yapılması gerekmektedir.

• Üyelik başvuru sırasında üye aidatları Oda`ya başvuru tarihinden itibaren
   tahakkuk ettirilir.

Yurtdışındaki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanların yukarıdaki belgelere ek olarak vermesi gerekli belgeler:

•  YÖK diploma denklik belgesi (aslı üyelik başvurusu yapılan şubemiz/temsilciliğimiz
    tarafından görülerek onaylanacaktır).

 •  Yurtdışındaki okula ait diplomanın Türkçe tercümesinin (aslı)

Öğrenci Üyelik:

•  Odamızın Öğrenci Üye Yönetmeliği 27 Nisan 2007 itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde yönetmeliğin 4-e maddesi gereği Türkiye`deki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler şubelerimize/temsilciliklerimize öğrenci üye olmak için başvuruda bulunabilirler.

  

Öğrenci üyeliği için gerekli belgeler:

 • Yeni tarihli öğrenci belgesi,

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, (T.C. kimlik no`lu),

 • 1 Adet fotoğraf,

 • Öğrenci üye kayıt ücreti 2022 yılı için 5.-TL`dir.

 • Yıllık öğrenci üyelik ödentisi, üye ödenti tutarının %5`dir.

 • Şubelerimizden/temsilciliklerimizden temin edilecek olan öğrenci üyelik formu.

Kimlik Yenileme

 • Kimlik yenileme formu,

 • Bir adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir),

 • T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

 • 2022 yılı kimlik ücreti olan 60.-TL`nin ödenmesi,

 •  Kimlik yenilenmesi halinde yıllık üyelik aidatı ile geçmişe dönük aidat borcu varsa tamamı tahsil edilir,

 • İsim ve soyadı değişikliği yapan üyelerden, mahkeme kararı; ve yeni düzenlenmiş nüfus cüzdanı fotokopisi,

 Nakil İşlemleri (Şube değişikliği)

 • Nakil işlemleri için Ek-1`deki nakil dilekçesi ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca üyelerimiz nakil talebinde bulunduğu şube hinterlandında adres beyan etmeleri koşuluyla http://www.imo.org.tr/uyegiris.php linkinden nakil başvurusunda bulunabilirler.

 • Nakil talebinde bulunan üyemizin nakil istediği şube hinterlandı dışında aktif şantiye şefliği http://uyds.yigm.gov.tr/yds/rol/ziyaretci/RD_S_Z_L.jsf linkinden kontrol edilerek, önceki şube hinterlandında varsa şantiye şefliği sıfırlandıktan sonra nakil işlemi gerçekleştirilir.

Üyelikten Ayrılma İşlemleri

 •  Ek-2`deki kayıt kapatma dilekçesinin doldurulması.

 • Üye kimlik kartının iade edilmesi, kimlik kullanım süresi dolsun veya dolmasın kimlik kartının kaybı halinde (Ek-3)`deki dilekçenin doldurulması,

 • Başvuru tarihi itibarıyla aidat borcunun bulunmaması (aidat borçları başvuru tarihi itibarıyla tahsil edilir, başvuru tarihinden sonraki ayların aidatı tahsil edilmez).

 

Üyelikten Ayrılanların Tekrar Üye Olma İşlemleri:

• 1 adet üye sicil fişi doldurması,

• Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı tekrar üyelik başvurusu yapılan şubemiz/temsilciliğimiz tarafından görülerek onaylanacaktır) 2022 yılı için geçerli olan 60,00TL kimlik ücretinin ve cari yıl aidatı kadar kayıt açma ücretinin tahsil edilmesi,

• 1 adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir)

Üye Aidatları

• Üye aidatlarının yıl içinde ödenmesi zorunludur. Borçlar Yasası gereği süresi içinde ödenmeyen aidatların tahsili geriye dönük 5 yıl dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu süreye cari yıl dahil değildir.

• Üyelik ödentisi 2022 yılı için 25 TL/ay`dır. Üyelik aidatı başvuru tarihi itibariyle tahakkuk eder.

 • Askerliğini bitirmiş kayıtlı üyelerden askerlik süresini gösterir terhis belgesi ibraz edilmesi koşuluyla askerlik sürelerinin tamamı boyunca üyelik ödentisi alınmaz.

• İnşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yapan üyeler, yüksek lisanslarını bitirmeleri koşuluyla 2 yıl süre ile sınırlı olmak üzere üyelik ödentisinin %50`sinden muaftır.

 • Meslekte 40 yılını dolduran üyelerimizin geçmişe dönük aidat borçları varsa tahsil edilir, 40 yılını doldurduğu yıldan sonraki yılların üyelik aidatları tahakkuk ettirilmez.

 • Meslektaşlarımız, http://www.imo.org.tr/uyegiris.php linkinden üye girişi yaparak internet üzerinden kredi kartıyla aidatlarını ödeyebilirler.

 

 

 

Dosyalar

EK-1 NAKİL DİLEKÇESİ (182 KB) (21.10.2015 10:17:37)

EK-2 ÜYELİKTEN AYRILMA DİLEKÇESİ (293 KB) (19.08.2019 16:17:20)

EK-3 ÜYELİKTEN AYRILANLARIN ÜYE KİMLİK KARTI KAYIPSA DOLDURACAKLARI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (93 KB) (21.05.2019 11:04:05)

EK-4 KİMLİK YENİLEME FORMU (225 KB) (30.01.2017 17:41:23)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.